Medycyna Sportowa

Zapraszamy do skorzystania z oferty badań z zakresu medycyny sportowej:

Osobom wykonującym komplet badań w Jurajskim Centrum Medycznym przysługuje rabat od standardowych cen.

Szczegóły w Rejestracji naszej Przychodni (tel. 12 622 88 80).

Zakres przeprowadzanych badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27.02.2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 395) – Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskiwania tych orzeczeń.

Badania obejmują:

1. wstępne badania lekarskie – w przypadku ubiegania się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie sportu i wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu,

2. okresowe badania lekarskie – w przypadku posiadania licencji na amatorskie uprawianie sportu i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu,

3. kontrolne badania lekarskie – w przypadku zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności oraz porażki przez nokaut.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie składają się z:

1. ogólnego badania lekarskiego,

2. badania specjalistycznego i diagnostycznego w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia.

 

ZAKRES BADAŃ LEKARSKICH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE LUB POSIADAJĄCYCH LICENCJI NA AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTU

Badania wstępne obejmują:

1. pomiary antropometryczne,

2. ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena;

3. badanie ortopedyczne,

4. badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem,

5. badanie ogólne moczu,

6. morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,

7. konsultację neurologiczną – w przypadku osób, które chcą uprawiać sporty walki,

8. oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi,

9. badanie spirometryczne – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie.

 

Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:

1. co roku:

a) pomiary antropometryczne,

b) ogólne badanie wraz z oceną uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena,

c) badanie ortopedyczne,

d) badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem,

e) badanie ogólne moczu,

f) morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,

g) oznaczenie stężenia glukozy we krwi;

2. co dwa lata:

a) konsultację neurologiczną – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać sport walki,

b) badanie spirometryczne – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie;

3. dodatkowo co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w pkt.1 lit. a-c, u zawodników do ukończenia 16 roku życia, jeśli wymaga tego stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego.

 

Zapraszamy!!!