•  konsultacje gastroenterologiczne
  •  gastroskopia
  •  USG

 

1.         WSKAZANIA DO BADANIA GASTROSKOPOWEGO

Jeżeli po przeprowadzeniu  badania lekarskiego (wywiad i badania fizykalne) oraz ewentualnych badań dodatkowych zachodzi podejrzenie choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, dwunastnicy), wówczas jest to wskazanie do wykonania gastroskopii.

Gastroskopia to najbardziej skuteczna metoda diagnostyczna służąca ocenie górnego odcinka przewodu pokarmowego  tj. uwidocznieniu zmian chorobowych. Podczas gastroskopii zachodzi możliwość pobrania materiału do badania mikroskopowego.

2.        PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Badanie wykonywane jest na czczo  – nie wojno jeść ani pić  minimum  6 godzin przed badaniem. W dniu badania nie wolno również palić papierosów. Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe z jamy ustnej.

PRZED BADANIEM NALEŻY KONIECZNIE POINFORMOWAĆ LEKARZA WYKONUJĄCEGO BADANIE O ZAŻYWANYCH LEKACH ZMNIEJSZAJĄCYCH KRZEPLIWOŚĆ KRWI, jak np. aspiryna, Acard, Polocard, Acenokumarol, Sintrom, Warfin , heparyna, Clopidogrel, Xarelto, Pradaxa itp).

W przypadku wykonywania gastroskopii diagnostycznej oraz z biopsją ( drobne wycinki) nie ma konieczności odstawiania leczenia antyagregacyjnego ( kwas acetylosalicylowy, pochodne tienopirydyny), jak również  leczenia przeciwkrzepliwego ( pochodne kumaryny).

Leki przeciwkrzepliwe tj. rywaroksaban ( Pradaxa), dabigatran (Xarelto), apiksaban, abcyksymab/eptifibatyd należy odstawić ok. 24-48h przed planowaną gastroskopią diagnostyczną.

3.        PRZEBIEG BADANIA

Gastroskopia to badanie górnego odcinka przewodu. Pokarmowego, czyli przełyku, żołądka, dwunastnicy, które wykonuje się używając giętkiego wziernika zakończonego kamerą (GASTROSKOP). Badanie odbywa się leżącej na lewym boku. Jest właściwie niebolesne, jednakże może wiązać się z  nieprzyjemnym, subiektywnym uczuciem obecności ciała obcego ciała w gardle, uczuciem dławienia. Aby zminimalizować  nieprzyjemne  odczucia, przed badaniem znieczula się miejscowo jamę ustna i gardło roztworem lignokainy. Lekarz endoskopista przesuwając gastroskop przez kolejne części górnego odcinka przewodu pokarmowego dokonuje ich szczegółowej oceny.

Badanie zostaje udokumentowane zdjęciami poszczególnych oglądanych odcinków. Stwierdzenie obecności zmian patologicznych w obrębie błony śluzowej  może wiązać się z koniecznością pobrania wycinków do badania histopatologicznego pod mikroskopem( tzw, ocena histopatologiczna wycinków) . Pobieranie wycinków odbywa się przy użyciu specjalnych kleszczy endoskopowych i jest całkowicie bezbolesne. W trakcie gastroskopii istnieje możliwość wykonania szybkiego testu urazowego na obecność bakterii Helicobacter pylorii.

Gastroskopia to również w niektórych stanach badanie lecznicze, jak np. endoskopowe tamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego czy usuwanie drobnych polipów (polipektomia). Zarówno do pobierania wycinków, jak i do w/w zabiegów używa się sprzętu, który wprowadza się do przewodu pokarmowego poprzez tzw. kanał roboczy endoskopu. Są to np. igła kleszcze, pętla.               .

Przed każdym badaniem gastroskopowym gastroskop poddawany jest szczegółowemu procesowi dezynfekcji, zgodnie z procedurami określonymi przez producenta sprzętu, które praktycznie wykluczają jakiekolwiek zakażenie. Również każdorazowo kleszcze do pobierania wycinków i pozostały sprzęt . Proces dezynfekcji oraz skuteczność sterylizacji akcesoriów endoskopowych jest  każdorazowo udokumentowany.