Medycyna Sportowa

Zapraszamy do skorzystania z oferty badań z zakresu medycyny sportowej:

Osobom wykonującym komplet badań w Jurajskim Centrum Medycznym przysługuje rabat od standardowych cen.

Szczegóły w Rejestracji naszej Przychodni (tel. 12 622 88 80).

Zakres przeprowadzanych badań określa Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 22.12.2004r.

(Dz. U. 2004, nr 282, poz. 2815).

Badania obejmują:

1. wstępne badania lekarskie – w przypadku ubiegania się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie sportu i wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu,

2. okresowe badania lekarskie – w przypadku posiadania licencji na amatorskie uprawianie sportu i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu,

3. kontrolne badania lekarskie – w przypadku osób posiadających licencję, które doznały urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie składają się z:

1. ogólnego badania lekarskiego,

2. badania specjalistycznego i diagnostycznego w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia.

 

ZAKRES BADAŃ LEKARSKICH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE LUB POSIADAJĄCYCH LICENCJI NA AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTU

Badania wstępne obejmują:

1. pomiary antropometryczne,

2. ogólne badanie lekarskie,

3. próbę wysiłkową,

4. badanie elektrokardiograficzne,

5. badanie ogólne moczu z ocenę mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, glukozy w surowicy

6. konsultację laryngologiczną,

7. konsultację okulistyczną,

8. konsultacja neurologiczna (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowanie, skoki spadochronowe, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe),

9. EEG (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowanie, skoki spadochronowe, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe),

10. oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi (dotyczy: płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy, sporty motorowych)

11. badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa (dotyczy: judo i zapasów)

12. badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa (dotyczy: podnoszenia ciężarów),

13. badanie spirometryczne (dotyczy: płetwonurkowanie),

14. konsultacja psychologiczna (dotyczy skoków spadochronowych i sportów lotniowych, paralotniowych i motolotniowych).

Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:

co 6 miesięcy:
– pomiary antropometryczne,

– ogólne badanie lekarskie,

co roku:

– próbę wysiłkową,

– badanie EKG spoczynkowe,

– badanie ogólne moczu z ocenę mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,

– oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi (dotyczy: płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy, sporty motorowych),

– badanie spirometryczne (dotyczy płetwonurkowania),

co dwa lata:

– konsultację laryngologiczną,

– konsultację okulistyczną,

– konsultację neurologiczną (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowanie, skoki spadochronowe, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe),

– badanie elektroencefalograficzne –EMG (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowanie, skoki spadochronowe, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe),

– badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa (dotyczy: judo i zapasów),

– badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa (ubiegający się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie podnoszenia ciężarów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu),

– konsultacja psychologiczna (dotyczy skoków spadochronowych i sportów lotniowych, paralotniowych i motolotniowych).

Zapraszamy!!!