Home  »  Medycyna Sportowa

Medycyna Sportowa

Zapraszamy do skorzystania z oferty badań z zakresu medycyny sportowej:

Osobom wykonującym komplet badań w Jurajskim Centrum Medycznym przysługuje

 rabat od standardowych cen.

Szczegóły w Rejestracji naszej Przychodni (tel. 12 622 88 80).

Zakres przeprowadzanych badań określa Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 22.12.2004r.

 (Dz. U. 2004, nr 282, poz. 2815).

 
Badania obejmują:

1.      wstępne badania lekarskie - w przypadku ubiegania się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie sportu i wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu,

 

 2.      okresowe badania lekarskie – w przypadku posiadania licencji na amatorskie uprawianie sportu i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu,

3.      kontrolne badania lekarskie – w przypadku osób posiadających licencję, które doznały urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu.

 
Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie składają się z:

1.      ogólnego badania lekarskiego,

2.      badania specjalistycznego i diagnostycznego w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia.

ZAKRES BADAŃ LEKARSKICH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE LUB POSIADAJĄCYCH LICENCJI NA AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTU


Badania wstępne obejmują:

1.      pomiary antropometryczne,

2.      ogólne badanie lekarskie,

3.      próbę wysiłkową,

4.      badanie elektrokardiograficzne,

5.      badanie ogólne moczu z ocenę mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, glukozy w surowicy

6.      konsultację laryngologiczną,

7.      konsultację okulistyczną,

8.      konsultacja neurologiczna (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowanie, skoki spadochronowe, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe),

9.      EEG (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowanie, skoki spadochronowe, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe),

10.     oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi (dotyczy: płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy, sporty motorowych)

11.     badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa (dotyczy: judo i zapasów)

12.     badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa (dotyczy: podnoszenia ciężarów),

13.     badanie spirometryczne (dotyczy: płetwonurkowanie),

14.     konsultacja psychologiczna (dotyczy skoków spadochronowych i sportów lotniowych, paralotniowych i motolotniowych).

 

Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:

co 6 miesięcy:
- pomiary antropometryczne,

- ogólne badanie lekarskie,

·         co roku:

- próbę wysiłkową,

- badanie EKG spoczynkowe,

- badanie ogólne moczu z ocenę mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,

- oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi (dotyczy: płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy, sporty motorowych),

- badanie spirometryczne (dotyczy płetwonurkowania),

·         co dwa lata:

- konsultację laryngologiczną,

- konsultację okulistyczną,

- konsultację neurologiczną (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowanie, skoki spadochronowe, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe),

- badanie elektroencefalograficzne –EMG (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowanie, skoki spadochronowe, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe),

- badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa (dotyczy: judo i zapasów),

- badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa (ubiegający się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie podnoszenia ciężarów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu),

- konsultacja psychologiczna (dotyczy skoków spadochronowych i sportów lotniowych, paralotniowych i motolotniowych).

 

Zapraszamy!!!