lek.  Wojciech Gąsior
wtorek: 17.30-19.30
lek. Wojciech Gąsior
wtorek: 17.30-19.30
lek.  Małgorzata Jawor – Bugajska
środa: 15.30-19.30

lek.  Magda Baran
wtorek: 16.00-20.00

lek.  Jacek Drabina
lek.  Maria Brzeska-Budzanowska
piątek: 17.30-19.30

lek.  Ewa Wolanin
środa: 9.00-11.00
czwartek: 9.00-12.00

mgr Karina Janikowska
sobota: 9.15-11.00

 

dr n. med. Rafał Łuczyński
wtorek: 8.00-14.00
czwartek: 14.00-20.00

lek. Grzegorz Romaniszyn
środa: 8.00-15.00
piątek: 14.15-20.00

sobota: 8.30-13.00

lek.  Jacek Glanowski

lek. Jarosław Rachwał


dr n. med. Aleksandra Morka

dr n. med. Piotr Weryński

lek.  Andrzej Ludwikowski
środa: 16.00-18.00
lek. Dorota Sadowska
środa: 16.00-20.00

lek. Iga Wierzbicka – Tutka
piątek: 10.00-13.00

lek. Dorota Sadowska
środa: 16.00-20.00
dr n. med. Janusz Małecki
wtorek: 17.00-20.00

dr n. med. Monika Mazanek – Mościcka
czwartek: 17.00-20.00

dr n. med. Katarzyna Pawińska-Wąsikowska
poniedzialek: 16.30-20.00
lek. Magda Baran
wtorek: 16.00-20.00
lek. Magda Baran
wtorek: 16.00-20.00

dr n. med. Rafał Łuczyński
wtorek: 8.00-14.00
czwartek: 14.00-20.00

lek. Jarosław Rachwał
poniedziałek: 8.00-14.00
piątek: 14.30-20.00

lek. Grzegorz Romaniszyn
środa: 8.00-15.00
piątek: 14.15-20.00

sobota: 8.30-13.00

lek. Dorota Sadowska
środa: 16.00-20.00

lek. Iga Wierzbicka – Tutka
piątek: 10.00-13.00

lek.  Jacek Glanowski
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek

lek.  Jarosław Rachwał
poniedziałek, piątek

dr n. med. Jolanta Oko – Łagan
czwartek

dr n. med. Aleksandra Morka
poniedziałki: 16.30-20.00

dr n. med. Piotr Weryński
poniedziałek: 8.20-14.20
środa: 8.20-14.20

lek. Ewa Wolanin
środa: 9.00-11.00
czwartek: 9.00-12.00
lek.  Małgorzata Jawor-Bugajska
środa

lek.  Arkadiusz Leśniak
poniedziałek, piątek

lek.  Jarosław Rachwał
poniedziałek, piątek

lek.  Anna Pichór
poniedziałek, czwartek:

lek. Bogusława Kraj
środa

lek. Anna Kuźnik-Buziewicz
czwartek: 16.00-20.00
lek. Roman Goździalski
poniedziałek: 10.00-12.00
piątek: 17.00-20.00

lek. Kinga Żarnowska-Bałajewicz
wtorek: 10.00-12.00

dr n. med. Edyta Głowacka
środa: 16.30-19.30

lek. Małgorzata Jawor-Bugajska
środa: 15.30-19.30

dr n. med. Katarzyna Pawińska-Wąsikowska
poniedziałek: 16.30-20.00

lek. Wojciech Gąsior
wtorek: 17.30-20.00
dr n. med. Edyta Głowacka
środa: 16.30-19.30

dr n. med. Rafał Łuczyński
wtorek: 8.00-14.00
czwartek: 14.00-20.00

lek. Grzegorz Romaniszyn
wtorek: 8.00-14.00
czwartek: 14.00-20.00

lek. med. Jacek Drabina

dr n. med. Rafał Łuczyński
wtorek: 8.00-14.00
czwartek: 14.00-20.00

dr n. med. Rafał Łuczyński
wtorek: 8.00-14.00
czwartek: 14.00-20.00

lek. Grzegorz Romaniszyn
środa: 8.00-15.00
piątek: 14.15-20.00

sobota: 8.30-13.00

lek.   Roman Goździalski (USG stawów kolanowych)
poniedziałek: 10.00-12.00
piątek: 17.00-20.00

lek.  Kinga Żarnowska – Bałajewicz
wtorek: 10.00-12.00

lek. Anna Kuźnik-Buziewicz
czwartek: 16.00-20.00
dr n. med. Janusz Małecki

dr n. med. Monika Mazanek-Mościcka

lek. Jacek Drabina

dr n. med. Sylwester Kranas

lek.  Jacek Drabina
poniedziałek, wtorek, środa,czwartek, piątek

dr n. med. Sylwester Kranas
poniedziałek, wtorek