Home  »  Aktualności  »  KONIECZNOŚĆ DOSTARCZENIA SKIEROWANIA W CIĄGU 2 TYGODNI
Sty 16, 2015

 

KONIECZNOŚĆ DOSTARCZENIA SKIEROWANIA W CIĄGU 2 TYGODNI:

Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 poz. 101,  z późn. zm.).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków ze środków publicznych.